Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dầu Nhờn Động Cơ

» Dầu thương hiệu CALTEX

» Dầu bánh răng ô tô CALTEX


Delo Gear EP-5 SAE 85W-140 (Dầu bánh răng ôtô chịu cực áp)
Delo Gear EP-5 SAE 85W-140 (Dầu bánh răng ôtô chịu cực áp)
Mã hàng : 85W-140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 (Dầu bánh răng ôtô chịu cực áp)
Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 (Dầu bánh răng ôtô chịu cực áp)
Mã hàng : 80W-90
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Delo Gear EP-4 SAE 140 (Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp trung bình)
Delo Gear EP-4 SAE 140 (Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp trung bình)
Mã hàng : SAE 140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Delo Gear EP-4 SAE 90 (Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp trung bình)
Delo Gear EP-4 SAE 90 (Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp trung bình)
Mã hàng : SAE 90
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác