Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dầu Nhờn Động Cơ

» Dầu thương hiệu CALTEX

» Dầu thủy lực CALTEX


Rando MV 46 (Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng)
Rando MV 46 (Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng)
Mã hàng : MV 46
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rando HD 68 (Dầu thủy lực chống mài mòn hảo hạng)
Rando HD 68 (Dầu thủy lực chống mài mòn hảo hạng)
Mã hàng : HD 68
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rando HD 46 (Dầu thủy lực chống mài mòn hảo hạng)
Rando HD 46 (Dầu thủy lực chống mài mòn hảo hạng)
Mã hàng : HD 46
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hydraulic Oil AW 68 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Hydraulic Oil AW 68 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Mã hàng : AW 68
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hydraulic Oil AW 46 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Hydraulic Oil AW 46 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Mã hàng : AW 46
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hydraulic Oil AW 32 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Hydraulic Oil AW 32 (Dầu thủy lực chống mài mòn)
Mã hàng : AW 32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác