Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dầu Nhờn Động Cơ

» Dầu thương hiệu CALTEX

» Mỡ ô tô và công nghiệp CALTEX


Multifak EP 3 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Multifak EP 3 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Mã hàng : EP 3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Multifak EP 2 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Multifak EP 2 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Mã hàng : EP 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Multifak EP 0 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Multifak EP 0 (Mỡ công nghiệp đặc biệt và ô tô đa năng)
Mã hàng : EP 0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Marfak Multipurpose 3 (Mỡ ô tô và công nghiệp)
Marfak Multipurpose 3 (Mỡ ô tô và công nghiệp)
Mã hàng : Marfak Multipurpose 3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác