Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Búa nhổ đinh SATA


Búa nhổ đinh cán gỗ 20oz SATA 92324
Búa nhổ đinh cán gỗ 20oz SATA 92324
Mã hàng : 92324
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz SATA 92323
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz SATA 92323
Mã hàng : 92323
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán gỗ 13oz SATA 92322
Búa nhổ đinh cán gỗ 13oz SATA 92322
Mã hàng : 92322
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 20oz SATA 92307ME
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 20oz SATA 92307ME
Mã hàng : 92307ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 16oz SATA 92306ME
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 16oz SATA 92306ME
Mã hàng : 92306ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 24oz SATA 92307
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 24oz SATA 92307
Mã hàng : 92307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 16oz SATA 92306
Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 16oz SATA 92306
Mã hàng : 92306
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác