Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu lục giác SATA


Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59315
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59315
Mã hàng : 59315
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 4.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59313
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 4.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59313
Mã hàng : 59313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 12 x 30mm - 5cái/gói SATA 59476
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 12 x 30mm - 5cái/gói SATA 59476
Mã hàng : 59476
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 10 x 30mm - 5cái/gói SATA 59475
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 10 x 30mm - 5cái/gói SATA 59475
Mã hàng : 59475
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 8 x 30mm - 5cái/gói SATA 59474
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 8 x 30mm - 5cái/gói SATA 59474
Mã hàng : 59474
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 6 x 30mm - 5cái/gói SATA 59473
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 6 x 30mm - 5cái/gói SATA 59473
Mã hàng : 59473
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 5 x 30mm - 5cái/gói SATA 59472
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 5 x 30mm - 5cái/gói SATA 59472
Mã hàng : 59472
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 4 x 30mm - 5cái/gói SATA 59471
Đầu lục giác 5/6 inch cỡ 4 x 30mm - 5cái/gói SATA 59471
Mã hàng : 59471
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 6mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59256
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 6mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59256
Mã hàng : 59256
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 5mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59255
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 5mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59255
Mã hàng : 59255
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 4mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59254
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 4mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59254
Mã hàng : 59254
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 3mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59253
Đầu lục giác  1/4 inch cỡ 3mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59253
Mã hàng : 59253
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 2mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59251
Đầu lục giác 1/4 inch cỡ 2mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59251
Mã hàng : 59251
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác