Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu tuýp lục giác đen thành mỏng, loại dài SATA


Bộ cờ lê vòng miệng 9 chi tiết (hệ mét) SATA 09020
Bộ cờ lê vòng miệng 9 chi tiết (hệ mét) SATA 09020
Mã hàng : 09020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 27mm SATA 34420T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 27mm SATA 34420T
Mã hàng : 34420T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 26mm SATA 34419T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 26mm SATA 34419T
Mã hàng : 34419T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 24mm SATA 34417T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 24mm SATA 34417T
Mã hàng : 34417T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 22mm SATA 34415T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 22mm SATA 34415T
Mã hàng : 34415T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 21mm SATA 34414T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 21mm SATA 34414T
Mã hàng : 34414T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 19mm SATA 34412T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 19mm SATA 34412T
Mã hàng : 34412T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 18mm SATA 34411T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 18mm SATA 34411T
Mã hàng : 34411T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 17mm SATA 34410T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 17mm SATA 34410T
Mã hàng : 34410T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 16mm SATA 34409T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 16mm SATA 34409T
Mã hàng : 34409T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 15mm SATA 34408T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 15mm SATA 34408T
Mã hàng : 34408T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 14mm SATA 34407T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 14mm SATA 34407T
Mã hàng : 34407T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 13mm SATA 34406T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 13mm SATA 34406T
Mã hàng : 34406T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 12mm SATA 34405T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 12mm SATA 34405T
Mã hàng : 34405T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 10mm SATA 34403T
Đầu tuýp lục giác đen 1/2 inch thành mỏng, loại dài cỡ 10mm SATA 34403T
Mã hàng : 34403T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác