Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu tuýp mở bu-gi SATA


Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 13/16 inch SATA 13918
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 13/16 inch SATA 13918
Mã hàng : 13918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 5/8 inch SATA 13917
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 5/8 inch SATA 13917
Mã hàng : 13917
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 21mm SATA 13916
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 21mm SATA 13916
Mã hàng : 13916
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 16mm SATA 13915
Đầu tuýp mở bu-gi 1/2 inch cỡ 16mm SATA 13915
Mã hàng : 13915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 13/16 inch SATA 12920
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 13/16 inch SATA 12920
Mã hàng : 12920
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 5/8 inch SATA 12919
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 5/8 inch SATA 12919
Mã hàng : 12919
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 21mm SATA 12916
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 21mm SATA 12916
Mã hàng : 12916
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 16mm SATA 12915
Đầu tuýp mở bu-gi 3/8 inch cỡ 16mm SATA 12915
Mã hàng : 12915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác