Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu vít dẹp SATA


Đầu vít dẹp 8mm cỡ 8mm x 70mm - 5cái/gói SATA 59515
Đầu vít dẹp 8mm cỡ 8mm x 70mm - 5cái/gói SATA 59515
Mã hàng : 59515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.5mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59318
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.5mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59318
Mã hàng : 59318
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59317
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59317
Mã hàng : 59317
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.5mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59316
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.5mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59316
Mã hàng : 59316
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 3.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59311
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 3.0mm x 50mm - 5cái/gói SATA 59311
Mã hàng : 59311
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 12.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59417
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 12.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59417
Mã hàng : 59417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 10.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59416
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 10.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59416
Mã hàng : 59416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 8.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59415
Đầu vít dẹp 5/6 inch cỡ 8.0mm x 30mm - 5cái/gói SATA 59415
Mã hàng : 59415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.5mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59218
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 6.5mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59218
Mã hàng : 59218
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.5mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59216
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 5.5mm x 25mm - 5cái/gói  SATA 59216
Mã hàng : 59216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 4.0mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59213
Đầu vít dẹp 1/4 inch cỡ 4.0mm x 25mm - 5cái/gói SATA 59213
Mã hàng : 59213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác