Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu vít pake SATA


Đầu vít pake 8mm cỡ #2 x 70mm - 5cái/gói SATA 59522
Đầu vít pake 8mm cỡ #2 x 70mm - 5cái/gói SATA 59522
Mã hàng : 59522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #3 x 50mm - 5cái/gói SATA 59324
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #3 x 50mm - 5cái/gói SATA 59324
Mã hàng : 59324
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #2 x 50mm - 5cái/gói SATA 59323
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #2 x 50mm - 5cái/gói SATA 59323
Mã hàng : 59323
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #1 x 50mm - 5cái/gói SATA 59322
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #1 x 50mm - 5cái/gói SATA 59322
Mã hàng : 59322
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #0 x 50mm - 5cái/gói SATA 59321
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #0 x 50mm - 5cái/gói SATA 59321
Mã hàng : 59321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #4 x 30mm - 5cái/gói SATA 59424
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #4 x 30mm - 5cái/gói SATA 59424
Mã hàng : 59424
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #3 x 30mm - 5cái/gói SATA 59423
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #3 x 30mm - 5cái/gói SATA 59423
Mã hàng : 59423
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #2 x 30mm - 5cái/gói SATA 59422
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #2 x 30mm - 5cái/gói SATA 59422
Mã hàng : 59422
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #1 x 30mm - 5cái/gói SATA 59421
Đầu vít pake 5/6 inch cỡ #1 x 30mm - 5cái/gói SATA 59421
Mã hàng : 59421
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #3 x 25mm - 5cái/gói SATA 59224
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #3 x 25mm - 5cái/gói SATA 59224
Mã hàng : 59224
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #2 x 25mm - 5cái/gói SATA 59223
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #2 x 25mm - 5cái/gói SATA 59223
Mã hàng : 59223
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #1 x 25mm - 5cái/gói SATA 59222
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ  #1 x 25mm - 5cái/gói SATA 59222
Mã hàng : 59222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #0 x 25mm - 5cái/gói SATA 59221
Đầu vít pake 1/4 inch cỡ #0 x 25mm - 5cái/gói SATA 59221
Mã hàng : 59221
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác