Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Đầu vít sao SATA


Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-40) x 25mm - 5cái/gói SATA 59238
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-40) x 25mm - 5cái/gói SATA 59238
Mã hàng : 59238
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-30) x 25mm - 5cái/gói SATA 59237
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-30) x 25mm - 5cái/gói SATA 59237
Mã hàng : 59237
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-27) x 25mm - 5cái/gói SATA 59236
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-27) x 25mm - 5cái/gói SATA 59236
Mã hàng : 59236
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-25) x 25mm - 5cái/gói SATA 59235
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-25) x 25mm - 5cái/gói SATA 59235
Mã hàng : 59235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-20) x 25mm - 5cái/gói SATA 59234
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-20) x 25mm - 5cái/gói SATA 59234
Mã hàng : 59234
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-15) x 25mm - 5cái/gói SATA 59233
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-15) x 25mm - 5cái/gói SATA 59233
Mã hàng : 59233
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-10) x 25mm - 5cái/gói SATA 59232
Đầu vít sao 1/4 inch cỡ ( t-10) x 25mm - 5cái/gói SATA 59232
Mã hàng : 59232
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác