Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Khay đầu tuýp lục giác SATA


Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 21 chi tiết (hệ inch) SATA 09924
Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 21 chi tiết (hệ inch) SATA 09924
Mã hàng : 09924
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 25 chi tiết (hệ inch) SATA 09921
Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 25 chi tiết (hệ inch) SATA 09921
Mã hàng : 09921
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khay đầu tuýp lục giác 3/8 inch 29 chi tiết (hệ inch) SATA 09920
Khay đầu tuýp lục giác 3/8 inch 29 chi tiết (hệ inch) SATA 09920
Mã hàng : 09920
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khay đầu tuýp lục giác 1/4 inch 59 chi tiết (hệ inch) SATA 09919
Khay đầu tuýp lục giác 1/4 inch 59 chi tiết (hệ inch) SATA 09919
Mã hàng : 09919
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 26 chi tiết (hệ mét) SATA 09915
Khay đầu tuýp lục giác 1/2 inch 26 chi tiết (hệ mét) SATA 09915
Mã hàng : 09915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khay đầu tuýp lục giác 3/8 inch và 1/2 inch 36 chi tiết (hệ mét) SATA 09914
Khay đầu tuýp lục giác 3/8 inch và 1/2 inch  36 chi tiết (hệ mét)  SATA 09914
Mã hàng : 09914
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác