Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Bộ socket hãng JTC


Bộ socket 6 cạnh 1/2 inch và cờ lê hình sao - 24 chi tiết JTC JTC-K4241
Bộ socket 6 cạnh  1/2 inch và cờ lê hình sao - 24 chi tiết JTC JTC-K4241
Mã hàng : JTC-K4241
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 6 cạnh 1/2 inch- 22 chi tiết ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4223
Bộ socket 6 cạnh  1/2 inch-  22 chi tiết ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4223
Mã hàng : JTC-K4223
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 12 cạnh 1/2 inch - 22 chi tiết JTC JTC-K4222
Bộ socket 12 cạnh 1/2 inch - 22 chi tiết JTC JTC-K4222
Mã hàng : JTC-K4222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 6 cạnh 1/2 inch - 14 chi tiết JTC JTC-K4141
Bộ socket 6 cạnh  1/2 inch - 14 chi tiết JTC JTC-K4141
Mã hàng : JTC-K4141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 6 cạnh 1/2 inch - 22 chi tiết JTC JTC-K4221
Bộ socket 6 cạnh 1/2 inch - 22 chi tiết JTC JTC-K4221
Mã hàng : JTC-K4221
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket dài lục giác và hoa khế 1/2 inch -19 chi tiết JTC JTC-K4191
Bộ socket dài lục giác và hoa khế 1/2 inch -19 chi tiết JTC JTC-K4191
Mã hàng : JTC-K4191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket lục giác và hoa khế 1/2 inch - 18 chi tiết JTC JTC-K4181
Bộ socket lục giác và hoa khế 1/2 inch - 18 chi tiết JTC JTC-K4181
Mã hàng : JTC-K4181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket dài 12 cạnh 1/2 inch - 17 chi tiết JTC JTC-K4172
Bộ socket dài 12 cạnh 1/2 inch - 17 chi tiết JTC JTC-K4172
Mã hàng : JTC-K4172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket ngắn 6 cạnh 1/2 inch -16 chi tiết ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4162
Bộ socket ngắn 6 cạnh 1/2 inch -16 chi tiết  ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4162
Mã hàng : JTC-K4162
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket dài 6 cạnh 1/2 inch- 15 chi tiết ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4151
Bộ socket dài 6 cạnh 1/2 inch- 15 chi tiết  ( Chuyên dùng bắn bulong ) JTC JTC-K4151
Mã hàng : JTC-K4151
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket dài 6 cạnh 1/2 inch - 12 chi tiết JTC JTC-K4142
Bộ socket dài 6 cạnh 1/2 inch -  12 chi tiết JTC JTC-K4142
Mã hàng : JTC-K4142
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 3/8 inch – 23 chi tiết JTC JTC-K3232
Bộ socket 3/8 inch – 23 chi tiết JTC JTC-K3232
Mã hàng : JTC-K3232
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket 3/8 inch– 23 chi tiết JTC JTC-K3231
Bộ socket 3/8 inch– 23 chi tiết JTC JTC-K3231
Mã hàng : JTC-K3231
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket ¼ inch – 73 chi tiết JTC JTC-K2732
Bộ socket ¼ inch – 73 chi tiết JTC JTC-K2732
Mã hàng : JTC-K2732
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ socket ¼ inch – 73 chi tiết JTC JTC-K2731
Bộ socket ¼ inch – 73 chi tiết JTC JTC-K2731
Mã hàng : JTC-K2731
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác