Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Bộ vít hãng JTC


Bộ vít nạy 04 cây JTC JTC-3117
Bộ vít nạy 04 cây JTC JTC-3117
Mã hàng : JTC-3117
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít đóng .(7pcs) JTC JTC-3207
Bộ vít đóng .(7pcs) JTC JTC-3207
Mã hàng : JTC-3207
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít lục giác sao – 09 chi tiết JTC JTC-K7091
Bộ vít lục giác sao  – 09 chi tiết JTC JTC-K7091
Mã hàng : JTC-K7091
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít bake – gồm 10 chi tiết JTC JTC-K7101
Bộ vít bake – gồm 10 chi tiết JTC JTC-K7101
Mã hàng : JTC-K7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít – 08 chi tiết JTC JTC-K7082
Bộ vít  – 08 chi tiết JTC JTC-K7082
Mã hàng : JTC-K7082
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác