Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay hãng asaki

» Kềm ASAKI


Kềm bấm ghim cao cấp AK-7106
Kềm bấm ghim cao cấp AK-7106
Mã hàng : AK-7106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm ghim AK-7105
Kềm bấm ghim AK-7105
Mã hàng : AK-7105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ghim bấm AK-7100
Ghim bấm AK-7100
Mã hàng : AK-7100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos chỉa bọc nhựa AK-9126
Kềm bấm đầu cos chỉa bọc nhựa AK-9126
Mã hàng : AK-9126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu nối cáp đồng trục AK-9125
Kềm bấm đầu nối cáp đồng trục AK-9125
Mã hàng : AK-9125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cosse pin AK-9123
Kềm bấm đầu cosse pin AK-9123
Mã hàng : AK-9123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cosse ghim Capa AK-9122
Kềm bấm đầu cosse ghim Capa AK-9122
Mã hàng : AK-9122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cosse tròn AK-9121
Kềm bấm đầu cosse tròn AK-9121
Mã hàng : AK-9121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cosse tròn bọc nhựa AK-9120
Kềm bấm đầu cosse tròn bọc nhựa AK-9120
Mã hàng : AK-9120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ AK-9104
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ AK-9104
Mã hàng : AK-9104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện đa năng AK-9103
Kềm tuốt dây điện đa năng AK-9103
Mã hàng : AK-9103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt và bấm dây điện đa năng AK-9102
Kềm tuốt và bấm dây điện đa năng AK-9102
Mã hàng : AK-9102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện AK-9101
Kềm tuốt dây điện  AK-9101
Mã hàng : AK-9101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện cao cấp AK-9100
Kềm tuốt dây điện cao cấp AK-9100
Mã hàng : AK-9100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm cáp mạng 3 chức năng AK-9003
Kềm bấm cáp mạng 3 chức năng AK-9003
Mã hàng : AK-9003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện tự động đa năng cao cấp AK-0339
Kềm tuốt dây điện tự động đa năng cao cấp AK-0339
Mã hàng : AK-0339
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm tuốt dây điện tự động AK-0340
Kềm tuốt dây điện tự động AK-0340
Mã hàng : AK-0340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác