Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay hãng asaki

» Kềm rút asaki


Ghim bấm AK-7102
Ghim bấm AK-7102
Mã hàng : AK-7102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ghim bấm AK-7101
Ghim bấm AK-7101
Mã hàng : AK-7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rivet cao cấp AK-6812
Kềm rút rivet cao cấp AK-6812
Mã hàng : AK-6812
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rivet cao cấp AK-6811
Kềm rút rivet cao cấp AK-6811
Mã hàng : AK-6811
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rivet cao cấp AK-6802
Kềm rút rivet cao cấp AK-6802
Mã hàng : AK-6802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rivet AK-6801
Kềm rút rivet AK-6801
Mã hàng : AK-6801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rivet AK-6800
Kềm rút rivet AK-6800
Mã hàng : AK-6800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác