Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay hãng asaki

» Máy chà nhám,Máy khoan


Cốt súng KN-037
Cốt súng KN-037
Mã hàng : KN-037
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nắp chặn ổ đựng búa KN-036
Nắp chặn ổ đựng búa KN-036
Mã hàng : KN-036
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cục búa KN-035
Cục búa KN-035
Mã hàng : KN-035
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ổ đựng búa KN-033
Ổ đựng búa KN-033
Mã hàng : KN-033
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trái khế hơi KN-024
Trái khế hơi KN-024
Mã hàng : KN-024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ty cò KN-008
Ty cò KN-008
Mã hàng : KN-008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi chặn hơi KN-007
Bi chặn hơi KN-007
Mã hàng : KN-007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cò hơi KN-004
Cò hơi KN-004
Mã hàng : KN-004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bù loong 1 KN-809
Súng vặn bù loong 1 KN-809
Mã hàng : KN-809
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn - 750ml AK-4024
Súng phun sơn - 750ml AK-4024
Mã hàng : AK-4024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn - 400ml AK-4023
Súng phun sơn - 400ml AK-4023
Mã hàng : AK-4023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn - 200ml AK-4019
Súng phun sơn - 200ml AK-4019
Mã hàng : AK-4019
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn - 1000ml AK-4018
Súng phun sơn - 1000ml AK-4018
Mã hàng : AK-4018
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn - 500ml AK-4017
Súng phun sơn - 500ml AK-4017
Mã hàng : AK-4017
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cầm hít kính AK-4012
Tay cầm hít kính AK-4012
Mã hàng : AK-4012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cầm hít kính AK-4011
Tay cầm hít kính  AK-4011
Mã hàng : AK-4011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mã hàng : AS-038
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V AS-043
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V AS-043
Mã hàng : AS-043
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V AS-034
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V AS-034
Mã hàng : AS-034
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1M - 550W - 220V AS-032
Máy khoan bàn 1M - 550W - 220V AS-032
Mã hàng : AS-032
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 6 tấc - 450W - 220V AS-031
Máy khoan bàn 6 tấc - 450W - 220V AS-031
Mã hàng : AS-031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 6 tấc - 350W - 220V AS-030
Máy khoan bàn 6 tấc - 350W - 220V AS-030
Mã hàng : AS-030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám AS-064
 Máy chà nhám AS-064
Mã hàng : AS-064
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám AS-063
Máy chà nhám AS-063
Mã hàng : AS-063
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám AS-062
Máy chà nhám AS-062
Mã hàng : AS-062
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám AS-061
Máy chà nhám AS-061
Mã hàng : AS-061
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám AS-060
Máy chà nhám AS-060
Mã hàng : AS-060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác