Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay hãng asaki

» Nhíp gắp linh kiện asaki


Tua vít thép cán nhựa trong AK-7138
Tua vít thép cán nhựa trong AK-7138
Mã hàng : AK-7138
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít thép cán nhựa trong AK-7137
Tua vít thép cán nhựa trong AK-7137
Mã hàng : AK-7137
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít thép cán nhựa trong AK-7136
Tua vít thép cán nhựa trong AK-7136
Mã hàng : AK-7136
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng cán cam AK-6354
Tua vít đóng cán cam AK-6354
Mã hàng : AK-6354
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng cán cam AK-6349
Tua vít đóng cán cam AK-6349
Mã hàng : AK-6349
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
nhíp gắp linh kiện mũi cong AK-9205
nhíp gắp linh kiện mũi cong AK-9205
Mã hàng : AK-9205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9204
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9204
Mã hàng : AK-9204
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp gắp linh kiện mũi bằng AK-9203
Nhíp gắp linh kiện mũi bằng AK-9203
Mã hàng : AK-9203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9202
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9202
Mã hàng : AK-9202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9201
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9201
Mã hàng : AK-9201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9200
Nhíp gắp linh kiện mũi nhọn AK-9200
Mã hàng : AK-9200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi cong AK-9195
Nhíp inox gắp linh kiện mũi cong AK-9195
Mã hàng : AK-9195
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9194
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9194
Mã hàng : AK-9194
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi bằng AK-9193
Nhíp inox gắp linh kiện mũi bằng AK-9193
Mã hàng : AK-9193
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9192
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9192
Mã hàng : AK-9192
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9191
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9191
Mã hàng : AK-9191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9190
Nhíp inox gắp linh kiện mũi nhọn AK-9190
Mã hàng : AK-9190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác