Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng Cụ Cầm Tay Thương Hiệu Tone

» Dung cụ Kìm


Kìm cắt cáp điện loại lớn
Kìm cắt cáp điện loại lớn
Mã hàng : Model:RCC-42
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp điện loại lớn
Kìm cắt cáp điện loại lớn
Mã hàng : Model:RCC-32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt dây
Kìm cắt dây
Mã hàng : Model:WMC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt dây
Kìm cắt dây
Mã hàng : Model:WMC-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cộng lực loại nhỏ
Kìm cộng lực loại nhỏ
Mã hàng : Model:MCH-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp
Kìm cắt cáp
Mã hàng : Model:KCC-250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp
Kìm cắt cáp
Mã hàng : Model:HCC-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ cắt ống (kim loại)
Dụng cụ cắt ống (kim loại)
Mã hàng : Model:TBC-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ cắt ống (kim loại)
Dụng cụ cắt ống (kim loại)
Mã hàng : Model:TRC-45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Mã hàng : Model:SRPH-200B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Mã hàng : Model:SRPH-175B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Kìm mở Phe Trong mũi cong
Mã hàng : Model:SRPH-125BF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPH-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPH-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPH-125F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Mã hàng : Model:SRPS-125B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Mã hàng : Model:SRPS-200B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Mã hàng : Model:SRPS-175B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Kìm mở Phe Ngoài mũi cong
Mã hàng : Model:SRPS-125BF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPS-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPS-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPS-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SRPS-125F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SPSH-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Kìm mở Phe Trong mũi thẳng
Mã hàng : Model:SPH-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Kìm mở Phe Ngoài mũi thẳng
Mã hàng : Model:SPS-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt
Kìm cắt
Mã hàng : Model:NN-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt dài 162mm
Kìm cắt dài 162mm
Mã hàng : Model:KN-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi nhọn dài 162mm
Kìm mũi nhọn dài 162mm
Mã hàng : Model:RP-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi nhọn dài 140mm
Kìm mũi nhọn dài 140mm
Mã hàng : Model:RP-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi bằng dài 257mm
Kìm mũi bằng dài 257mm
Mã hàng : Model:CT-250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi bằng dài 212mm
Kìm mũi bằng dài 212mm
Mã hàng : Model:CT-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi bằng dài 187mm
Kìm mũi bằng dài 187mm
Mã hàng : Model:CT-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mũi bằng dài 162mm
Kìm mũi bằng dài 162mm
Mã hàng : Mode: CT-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện
Kìm điện
Mã hàng : Mode: CT-150G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kìm 3 chiếc
Bộ kìm 3 chiếc
Mã hàng : Mode: PLG3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm chết mỏ chữ U
Kìm chết mỏ chữ U
Mã hàng : Mode: VPW-250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mỏ quạ
Kìm mỏ quạ
Mã hàng : Model:KWP-250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cơ khí có tay bọc nhựa bảo vệ
Kìm cơ khí có tay bọc nhựa bảo vệ
Mã hàng : Model:CP-150SG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện bằng inox
Kìm điện bằng inox
Mã hàng : Model:SCT-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác