Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cần xiết lực Yato


Cần xiết lực 1/2" 360mm YATO YT-1241
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-1241
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1" L=1250 300-1000Nm YATO YT-07420
Cần xiết lực 1
Mã hàng : YT-07420
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1" L=1150 150-750Nm YATO YT-07419
Cần xiết lực 1
Mã hàng : YT-07419
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" L=1150 150-750Nm YATO YT-07418
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-07418
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" L=970 100-500Nm YATO YT-07417
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-07417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" L=680 80-400Nm YATO YT-07416
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" L=595 60-300Nm YATO YT-07415
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" L=500 20-200Nm YATO YT-07414
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07414
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" L=405 10-100Nm YATO YT-07413
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/8" L=405 10-100Nm YATO YT-07412
Cần xiết lực 3/8
Mã hàng : YT-07412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/8" L=360 10-50Nm YATO YT-07411
Cần xiết lực 3/8
Mã hàng : YT-07411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/4" L=290 5-25Nm YATO YT-07410
Cần xiết lực 1/4
Mã hàng : YT-07410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" điều chỉnh ngắn dài L=1240mm 150-800Nm YATO YT-07406
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-07406
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" điều chỉnh ngắn dài L=436mm 20-100NM YATO YT-07403
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07403
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2" YT-07293
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-07293
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8" YT-07292
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-07292
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/4" YT-07291
Cần xiết lực Yato 1/4
Mã hàng : YT-07291
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần siết lực 1/2" YATO YT-0725
Cần siết lực 1/2
Mã hàng : YT-0725
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8" YT-0724
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0724
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/4'' YT-0723
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/4'' YT-0723
Mã hàng : YT-0723
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/2" YT-0722
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/2
Mã hàng : YT-0722
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 3/8" YT-0721
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 3/8
Mã hàng : YT-0721
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/4'' YT-0720
Cần xiết lực tự động, đầu tròn Yato 1/4'' YT-0720
Mã hàng : YT-0720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực hệ mét Yato 10mm,163mm YT-0330
Cần xiết lực hệ mét Yato 10mm,163mm YT-0330
Mã hàng : YT-0330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 1/2",305-445mm YATO YT-0299
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 1/2
Mã hàng : YT-0299
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2",255mm YATO YT-0321
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-0321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8",205mm YATO YT-0320
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/4",145mm YATO YT-0319
Cần xiết lực Yato 1/4
Mã hàng : YT-0319
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2",250mm YATO YT-0315
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-0315
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8",170mm YATO YT-0314
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0314
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2",287mm YATO YT-0309
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-0309
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8",185mm YATO YT-0308
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/4",146mm YATO YT-0307
Cần xiết lực Yato 1/4
Mã hàng : YT-0307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2" 257mm YATO YT-0295
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-0295
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8" 202mm YATO YT-0294
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0294
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/4"" 144mm YATO YT-0293
Cần xiết lực Yato 	1/4
Mã hàng : YT-0293
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/2" 257mm YATO YT-0292
Cần xiết lực Yato 1/2
Mã hàng : YT-0292
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 3/8" 202mm YATO YT-0291
Cần xiết lực Yato 3/8
Mã hàng : YT-0291
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực Yato 1/4"" 144mm YATO YT-0290
Cần xiết lực Yato 	1/4
Mã hàng : YT-0290
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

  Đối tác