Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc


4 cái Bộ cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 8x10, 11x12, 13x14, 15x17mm YATO YT-0143
4 cái Bộ cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 8x10, 11x12, 13x14, 15x17mm YATO YT-0143
Mã hàng : YT-0143
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 22x24mm YATO YT-0140
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 22x24mm YATO YT-0140
Mã hàng : YT-0140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 19x21mm YATO YT-0139
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 19x21mm YATO YT-0139
Mã hàng : YT-0139
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 17x19mm YATO YT-01385
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 17x19mm YATO YT-01385
Mã hàng : YT-01385
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 13x14mm YATO YT-0138
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 13x14mm YATO YT-0138
Mã hàng : YT-0138
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 13x14mm YATO YT-0137
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 13x14mm YATO YT-0137
Mã hàng : YT-0137
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 11x12mm YATO YT-0136
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 11x12mm YATO YT-0136
Mã hàng : YT-0136
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 8x10mm YATO YT-0135
Cờ lê 2 đầu miệng loe mở đai ốc 8x10mm YATO YT-0135
Mã hàng : YT-0135
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác