Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét YATO


Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 17x19mm YATO YT-5035
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 17x19mm YATO YT-5035
Mã hàng : YT-5035
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 16x18mm YATO YT-5034
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 16x18mm YATO YT-5034
Mã hàng : YT-5034
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 12x13mm YATO YT-5032
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 12x13mm YATO YT-5032
Mã hàng : YT-5032
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 10x11mm YATO YT-5031
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 10x11mm YATO YT-5031
Mã hàng : YT-5031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 8x10mm YATO YT-50305
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 8x10mm YATO YT-50305
Mã hàng : YT-50305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 8x9mm YATO YT-5030
Cờ lê 2 đầu vòng tự động (bóng) hệ mét 8x9mm YATO YT-5030
Mã hàng : YT-5030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác