Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cờ lê lực điện tử


Cờ lê lực 3/8" 4-20NM CrV6140 YATO YT-0752
Cờ lê lực 3/8
Mã hàng : YT-0752
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" điều chỉnh ngắn dài L=11230mm 140-980NM YATO YT-0771
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-0771
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" điều chỉnh ngắn dài L=865mm 100-500NM YATO YT-0770
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-0770
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" điều chỉnh ngắn dài L=535mm 40-210NM YATO YT-0761
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-0761
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" điều chỉnh ngắn dài L=470mm 42-210NM YATO YT-0760
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-0760
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1" điều chỉnh ngắn dài L=1850mm 300-1500NM YATO YT-0756
Cần xiết lực 1
Mã hàng : YT-0756
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 3/4" điều chỉnh ngắn dài L=1234mm 200-1000NM YATO YT-0755
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-0755
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần xiết lực 1/2" điều chỉnh ngắn dài L=613mm 60-340NM YATO YT-0754
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-0754
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 1" L=1150 150-750Nm YATO YT-07515
Cờ lê lực điện tử 1
Mã hàng : YT-07515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 3/4" L=1248 100-1000Nm YATO YT-07514
Cờ lê lực điện tử 3/4
Mã hàng : YT-07514
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 3/4" L=1248 80-800Nm YATO YT-07513
Cờ lê lực điện tử 3/4
Mã hàng : YT-07513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 3/4" L=1248 60-800Nm YATO YT-07507
Cờ lê lực điện tử 3/4
Mã hàng : YT-07507
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 1/2" L=769 34-340Nm YATO YT-07505
Cờ lê lực điện tử 1/2
Mã hàng : YT-07505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 1/2" L=569 20-200Nm YATO YT-07504
Cờ lê lực điện tử 1/2
Mã hàng : YT-07504
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 1/2" L=394 10-135Nm YATO YT-07503
Cờ lê lực điện tử 1/2
Mã hàng : YT-07503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 3/8" L=569 20-200Nm YATO YT-07502
Cờ lê lực điện tử 3/8
Mã hàng : YT-07502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê lực điện tử 3/8" L=394 10-135Nm YATO YT-07501
Cờ lê lực điện tử 3/8
Mã hàng : YT-07501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác