Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cưa tay YATO


Cưa tay đuôi bồ câu và hộp góc nhựa 250mm YATO YT-3150
Cưa tay đuôi bồ câu và hộp góc nhựa 250mm YATO YT-3150
Mã hàng : YT-3150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay (cưa tấm ốp tường) 150mm YATO YT-3134
Cưa tay (cưa tấm ốp tường) 150mm YATO YT-3134
Mã hàng : YT-3134
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay 300mm YATO YT-3133
Cưa tay 300mm YATO YT-3133
Mã hàng : YT-3133
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay 300mm YATO YT-3130
Cưa tay 300mm YATO YT-3130
Mã hàng : YT-3130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay 500mm YATO YT-3103
Cưa tay 500mm YATO YT-3103
Mã hàng : YT-3103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay 450mm YATO YT-3102
Cưa tay 450mm YATO YT-3102
Mã hàng : YT-3102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cưa tay 400mm YATO YT-3101
Cưa tay 400mm YATO YT-3101
Mã hàng : YT-3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác