Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Đầu tuýp chuyển đổi loại dài


Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4"x400mm YATO YT-1342
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4
Mã hàng : YT-1342
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4"x200mm YATO YT-1341
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4
Mã hàng : YT-1341
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4"x100mm YATO YT-1340
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 3/4
Mã hàng : YT-1340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 1/2" 254mm YATO YT-1248
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 1/2
Mã hàng : YT-1248
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 1/2" 127mm YATO YT-1247
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 1/2
Mã hàng : YT-1247
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài 1/2" 76mm YATO YT-1246
Đầu tuýp chuyển đổi loại dài   1/2
Mã hàng : YT-1246
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác