Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Đầu tuýp chuyển đổi


Đầu tuýp chuyển đổi 3/8"(F)x1/2"(M) YATO YT-3854
Đầu tuýp chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3854
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi 3/8"(F)x1/4"(M) YATO YT-3853
Đầu tuýp chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3853
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu chuyển 1/4" - 3/8" YATO YT-1438
Đầu chuyển 1/4
Mã hàng : YT-1438
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi 3/4"(F)x1/2"(M) YATO YT-1259
Đầu tuýp chuyển đổi 3/4
Mã hàng : YT-1259
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi 1/2"(F)x3/4"(M) YATO YT-1258
Đầu tuýp chuyển đổi 1/2
Mã hàng : YT-1258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp chuyển đổi 1/2"(F)x3/8"(M) YATO YT-1255
Đầu tuýp chuyển đổi 1/2
Mã hàng : YT-1255
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác