Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Đầu tuýp loại dài


Đầu tuýp loại dài 13mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1424
Đầu tuýp loại dài 13mm 1/4
Mã hàng : YT-1424
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 12mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1423
Đầu tuýp loại dài 12mm 1/4
Mã hàng : YT-1423
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 11mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1422
Đầu tuýp loại dài 11mm 1/4
Mã hàng : YT-1422
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 10mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1421
Đầu tuýp loại dài 10mm 1/4
Mã hàng : YT-1421
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 9mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1420
Đầu tuýp loại dài  9mm 1/4
Mã hàng : YT-1420
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 8mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1419
Đầu tuýp loại dài  8mm 1/4
Mã hàng : YT-1419
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 6mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1417
Đầu tuýp loại dài  6mm 1/4
Mã hàng : YT-1417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 5,5mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1416
Đầu tuýp loại dài 5,5mm 1/4
Mã hàng : YT-1416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 5mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1415
Đầu tuýp loại dài  5mm 1/4
Mã hàng : YT-1415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu tuýp loại dài 4mm 1/4" 6PT CRV YATO YT-1413
Đầu tuýp loại dài  4mm 1/4
Mã hàng : YT-1413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác