Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Dụng cụ STHOR


Máy khoan vặn vít dùng pin 18v STHOR-78983
Máy khoan vặn vít dùng pin 18v STHOR-78983
Mã hàng : STHOR-78983
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan vặn vít dùng pin 14.4v STHOR-78982
Máy khoan vặn vít dùng pin 14.4v STHOR-78982
Mã hàng : STHOR-78982
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan vặn vít dùng pin 10.8v STHOR-78981
Máy khoan vặn vít dùng pin 10.8v STHOR-78981
Mã hàng : STHOR-78981
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối mũi khoan SDS+ STHOR-79800
Đầu nối mũi khoan SDS+ STHOR-79800
Mã hàng : STHOR-79800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy mài cắt góc 580W STHOR 79104
Máy mài cắt góc 580W STHOR 79104
Mã hàng : STHOR 79104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan cầm tay 3 chức năng 600W STHOR 79005
Máy khoan cầm tay 3 chức năng 600W STHOR 79005
Mã hàng : STHOR 79005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan cầm tay 580W STHOR 79002
Máy khoan cầm tay 580W STHOR 79002
Mã hàng : STHOR 79002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Keo nến 11MMx150MM 12PCS STHOR 73271
Keo nến 11MMx150MM 12PCS STHOR 73271
Mã hàng : STHOR 73271
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Keo nến 11X100MM (6 PCS) STHOR 73270
Keo nến 11X100MM (6 PCS) STHOR 73270
Mã hàng : STHOR 73270
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Keo nến 8X100MM (12PCS) STHOR 73260
Keo nến 8X100MM (12PCS) STHOR 73260
Mã hàng : STHOR 73260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 216 chi tiết STHOR-58691
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 216 chi tiết STHOR-58691
Mã hàng : STHOR-58691
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 122 chi tiết STHOR 58690
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 122 chi tiết STHOR 58690
Mã hàng : STHOR 58690
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 82 chi tiết STHOR 58689
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 82 chi tiết STHOR 58689
Mã hàng : STHOR 58689
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 173 chi tiết STHOR 58688
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 173 chi tiết STHOR 58688
Mã hàng : STHOR 58688
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 94 chi tiết STHOR 58687
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 94 chi tiết STHOR 58687
Mã hàng : STHOR 58687
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 108 chi tiết STHOR 58685
Bộ tuýp tay vặn tổng hợp 108 chi tiết STHOR 58685
Mã hàng : STHOR 58685
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn 3/8" 22 chi tiết STHOR 58661
Bộ tuýp tay vặn 3/8
Mã hàng : STHOR 58661
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn 1/4" 56 chi tiết STHOR 58643
Bộ tuýp tay vặn 1/4
Mã hàng : STHOR 58643
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn 1/4" 42 chi tiết STHOR 58641
Bộ tuýp tay vặn 1/4
Mã hàng : STHOR 58641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuýp tay vặn 1/4" 38 chi tiết STHOR-58640
Bộ tuýp tay vặn 1/4
Mã hàng : STHOR-58640
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan kim loại HSS 19 chi tiết STHOR-21999
Bộ mũi khoan kim loại HSS 19 chi tiết STHOR-21999
Mã hàng : STHOR-21999
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø13mm STHOR-21966
Mũi khoan kim loại ø13mm STHOR-21966
Mã hàng : STHOR-21966
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø12mm STHOR-21963
Mũi khoan kim loại ø12mm STHOR-21963
Mã hàng : STHOR-21963
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø11mm STHOR-21961
Mũi khoan kim loại ø11mm STHOR-21961
Mã hàng : STHOR-21961
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø10mm STHOR-21958
Mũi khoan kim loại ø10mm STHOR-21958
Mã hàng : STHOR-21958
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø9,5mm STHOR-21957
Mũi khoan kim loại ø9,5mm STHOR-21957
Mã hàng : STHOR-21957
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø9mm STHOR-21956
Mũi khoan kim loại ø9mm STHOR-21956
Mã hàng : STHOR-21956
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø8,5mm STHOR-21955
Mũi khoan kim loại ø8,5mm STHOR-21955
Mã hàng : STHOR-21955
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø8mm STHOR-21952
Mũi khoan kim loại ø8mm STHOR-21952
Mã hàng : STHOR-21952
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø7,5mm STHOR-21951
Mũi khoan kim loại ø7,5mm STHOR-21951
Mã hàng : STHOR-21951
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø7mm STHOR-21950
Mũi khoan kim loại ø7mm STHOR-21950
Mã hàng : STHOR-21950
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø6,5mm STHOR-21948
Mũi khoan kim loại ø6,5mm STHOR-21948
Mã hàng : STHOR-21948
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø6mm STHOR-21944
Mũi khoan kim loại ø6mm STHOR-21944
Mã hàng : STHOR-21944
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø5,5mm STHOR-21941
Mũi khoan kim loại ø5,5mm STHOR-21941
Mã hàng : STHOR-21941
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø5,2mm STHOR-21938
Mũi khoan kim loại ø5,2mm STHOR-21938
Mã hàng : STHOR-21938
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø5mm STHOR-21936
Mũi khoan kim loại ø5mm STHOR-21936
Mã hàng : STHOR-21936
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø4,8mm STHOR-21934
Mũi khoan kim loại ø4,8mm STHOR-21934
Mã hàng : STHOR-21934
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø4,5mm STHOR-21932
Mũi khoan kim loại ø4,5mm STHOR-21932
Mã hàng : STHOR-21932
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø4,2mm STHOR-21929
Mũi khoan kim loại ø4,2mm STHOR-21929
Mã hàng : STHOR-21929
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø4mm STHOR-21927
Mũi khoan kim loại ø4mm STHOR-21927
Mã hàng : STHOR-21927
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø3,5mm STHOR-21924
Mũi khoan kim loại ø3,5mm STHOR-21924
Mã hàng : STHOR-21924
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø3,2mm STHOR-21921
Mũi khoan kim loại ø3,2mm STHOR-21921
Mã hàng : STHOR-21921
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø3,0mm STHOR-21919
Mũi khoan kim loại ø3,0mm STHOR-21919
Mã hàng : THOR-21919
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø2,8mm STHOR-21918
Mũi khoan kim loại ø2,8mm STHOR-21918
Mã hàng : STHOR-21918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø2,5mm STHOR-21915
Mũi khoan kim loại ø2,5mm STHOR-21915
Mã hàng : STHOR-21915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø2mm STHOR-21910
Mũi khoan kim loại ø2mm STHOR-21910
Mã hàng : STHOR-21910
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø1,5mm STHOR-21905
Mũi khoan kim loại ø1,5mm STHOR-21905
Mã hàng : STHOR-21905
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan kim loại ø1mm STHOR-21900
Mũi khoan kim loại ø1mm STHOR-21900
Mã hàng : STHOR-21900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước căn lá 20 lá VOREL-15200
Thước căn lá 20 lá VOREL-15200
Mã hàng : VOREL-15200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x2,4mm STHOR-08793
Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x2,4mm STHOR-08793
Mã hàng : STHOR-08793
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x2,0mm STHOR-08791
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x2,0mm STHOR-08791
Mã hàng : STHOR-08791
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 115x22,2x2,0mm STHOR-08790
Lưỡi sẻ đá Granite 115x22,2x2,0mm STHOR-08790
Mã hàng : STHOR-08790
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x1,8mm STHOR-08788
Lưỡi sẻ đá Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x1,8mm  STHOR-08788
Mã hàng : STHOR-08788
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x1,6mm STHOR-08786
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x1,6mm STHOR-08786
Mã hàng : STHOR-08786
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 115x22,2x1,6mm STHOR-08785
Lưỡi sẻ đá Granite 115x22,2x1,6mm STHOR-08785
Mã hàng : STHOR-08785
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x2,4mm STHOR-08783
Lưỡi sẻ đá Granite 230x22,2x2,4mm STHOR-08783
Mã hàng : STHOR-08783
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x2,0mm STHOR-08781
Lưỡi sẻ đá Granite 125x22,2x2,0mm STHOR-08781
Mã hàng : STHOR-08781
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt đá Granite 115x22,2x2,0mm STHOR-08780
Lưỡi cắt đá Granite 115x22,2x2,0mm STHOR-08780
Mã hàng : STHOR-08780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác