Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Giấy nhám tròn có lỗ YATO


Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 220 YATO YT-83458
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 220 YATO YT-83458
Mã hàng : YT-83458
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 180 YATO YT-83457
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 180 YATO YT-83457
Mã hàng : YT-83457
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 150 YATO YT-83456
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 150 YATO YT-83456
Mã hàng : YT-83456
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 120 YATO YT-83455
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 120 YATO YT-83455
Mã hàng : YT-83455
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 100 YATO YT-83454
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 100 YATO YT-83454
Mã hàng : YT-83454
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 80 YATO YT-83453
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 80 YATO YT-83453
Mã hàng : YT-83453
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 60 YATO YT-83452
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 60 YATO YT-83452
Mã hàng : YT-83452
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 40 YATO YT-83451
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 40 YATO YT-83451
Mã hàng : YT-83451
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 36 YATO YT-83450
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 125mm Grit 36 YATO YT-83450
Mã hàng : YT-83450
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 220 YATO YT-83448
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 220 YATO YT-83448
Mã hàng : YT-83448
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 180 YATO YT-83447
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 180 YATO YT-83447
Mã hàng : YT-83447
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 150 YATO YT-83446
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 150 YATO YT-83446
Mã hàng : YT-83446
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 120 YATO YT-83445
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 120 YATO YT-83445
Mã hàng : YT-83445
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 100 YATO YT-83444
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 100 YATO YT-83444
Mã hàng : YT-83444
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 80 YATO YT-83443
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 80 YATO YT-83443
Mã hàng : YT-83443
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 60 YATO YT-83442
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 60 YATO YT-83442
Mã hàng : YT-83442
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 40 YATO YT-83441
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 40 YATO YT-83441
Mã hàng : YT-83441
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 36 YATO YT-83440
Giấy nhám tròn có lỗ 5 miếng 115mm Grit 36 YATO YT-83440
Mã hàng : YT-83440
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác