Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Kéo cắt tôn


Kéo cắt cáp 160mm YATO YT-1966
Kéo cắt cáp 160mm YATO YT-1966
Mã hàng : YT-1966
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn 300mm YATO YT-1965
Kéo cắt tôn 300mm YATO YT-1965
Mã hàng : YT-1965
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn 260mm YATO YT-1964
Kéo cắt tôn 260mm YATO YT-1964
Mã hàng : YT-1964
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn 205mm YATO YT-1963
Kéo cắt tôn 205mm YATO YT-1963
Mã hàng : YT-1963
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn thẳng YATO YT-1962
Kéo cắt tôn thẳng YATO YT-1962
Mã hàng : YT-1962
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn bên phải YATO YT-1961
Kéo cắt tôn bên phải  YATO YT-1961
Mã hàng : YT-1961
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn bên trái YATO YT-1960
Kéo cắt tôn bên trái YATO YT-1960
Mã hàng : YT-1960
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn mũi thẳng YATO YT-1925
Kéo cắt tôn mũi thẳng YATO YT-1925
Mã hàng : YT-1925
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn YATO YT-1924
Kéo cắt tôn YATO YT-1924
Mã hàng : YT-1924
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn YATO YT-1923
Kéo cắt tôn YATO YT-1923
Mã hàng : YT-1923
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn 0,96mm YATO YT-1922
Kéo cắt tôn 0,96mm YATO YT-1922
Mã hàng : YT-1922
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn bên phải YATO YT-1916
Kéo cắt tôn bên phải  YATO YT-1916
Mã hàng : YT-1916
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn bên trái YATO YT-1915
Kìm cắt tôn bên trái  YATO YT-1915
Mã hàng : YT-1915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn mũi thẳng YATO YT-1912
Kéo cắt tôn mũi thẳng YATO YT-1912
Mã hàng : YT-1912
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn bên phải YATO YT-1911
Kéo cắt tôn bên phải YATO YT-1911
Mã hàng : YT-1911
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt tôn bên trái YATO YT-1910
Kéo cắt tôn bên trái YATO YT-1910
Mã hàng : YT-1910
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác