Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Kìm Cắt Cành Cán Dài YATO


Kìm Cắt Cành 200Mm YATO YT-8845
Kìm Cắt Cành 200Mm YATO YT-8845
Mã hàng : YT-8845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Cành Cán Dài Rút 640-885mm YATO YT-8840
Kìm Cắt Cành Cán Dài Rút  640-885mm YATO YT-8840
Mã hàng : YT-8840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Cành Cán Dài 24-1/2"-38" YATO YT-8838
Kìm Cắt Cành Cán Dài  24-1/2
Mã hàng : YT-8838
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cành cán dài 30", 1-3/4" YATO YT-8836
Kìm cắt cành cán dài 30
Mã hàng : YT-8836
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Cành Cán Dài 30", 1-3/4" YATO YT-8835
Kìm Cắt Cành Cán Dài 30
Mã hàng : YT-8835
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Cành Cán Dài 28" , 1-1/2" YATO YT-8833
Kìm Cắt Cành Cán Dài  28
Mã hàng : YT-8833
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác