Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Kìm cắt tôn


Kìm cắt tôn kiểu mỹ 310mm YATO YT-1973
Kìm cắt tôn kiểu mỹ 310mm YATO YT-1973
Mã hàng : YT-1973
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn kiểu mỹ 260mm YATO YT-1972
Kìm cắt tôn kiểu mỹ 260mm YATO YT-1972
Mã hàng : YT-1972
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn kiểu mỹ 205mm YATO YT-1971
Kìm cắt tôn kiểu mỹ 205mm YATO YT-1971
Mã hàng : YT-1971
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn kiểu đức 260mm YATO YT-1970
Kìm cắt tôn kiểu đức 260mm YATO YT-1970
Mã hàng : YT-1970
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn bên trái YATO YT-1902
Kìm cắt tôn bên trái YATO YT-1902
Mã hàng : YT-1902
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn bên phải YATO YT-1901
Kìm cắt tôn bên phải YATO YT-1901
Mã hàng : YT-1901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt tôn bên trái YATO YT-1900
Kìm cắt tôn bên trái  YATO YT-1900
Mã hàng : YT-1900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác