Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Kìm Cắt


Kìm cắt 7" (180mm) YATO YT-6611
Kìm cắt  7
Mã hàng : YT-6611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT 6" (160mm) YATO YT-6610
KÌM CẮT  6
Mã hàng : YT-6610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22872
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22872
Mã hàng : YT-22872
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22871
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22871
Mã hàng : YT-22871
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22870
Kìm cắt thủy lực YATO YT-22870
Mã hàng : YT-22870
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mép 200mm YATO YT-2124
Kìm cắt mép 200mm YATO YT-2124
Mã hàng : YT-2124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mép 180mm YATO YT-2123
Kìm cắt mép 180mm YATO YT-2123
Mã hàng : YT-2123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 380mm YATO YT-21181
Kìm cắt cáp cách điện 380mm YATO YT-21181
Mã hàng : YT-21181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 240mm YATO YT-21180
Kìm cắt cáp cách điện 240mm YATO YT-21180
Mã hàng : YT-21180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cách điện 7'' YATO YT-21159
Kìm cắt cách điện 7'' YATO YT-21159
Mã hàng : YT-21159
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cách điện 6'' YATO YT-21158
Kìm cắt cách điện 6'' YATO YT-21158
Mã hàng : YT-21158
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 600mm YATO YT-21147
Kìm cắt cáp cách điện 600mm YATO YT-21147
Mã hàng : YT-21147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 500m2 YATO YT-21146
Kìm cắt cáp cách điện 500m2 YATO YT-21146
Mã hàng : YT-21146
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 250m2 YATO YT-21145
Kìm cắt cáp cách điện 250m2 YATO YT-21145
Mã hàng : YT-21145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp cách điện 250mm(80m2) YATO YT-21141
Kìm cắt cáp cách điện 250mm(80m2) YATO YT-21141
Mã hàng : YT-21141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21137
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21137
Mã hàng : YT-21137
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21136
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21136
Mã hàng : YT-21136
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21135
Kìm Cắt Đức Cách Điện YATO YT-21135
Mã hàng : YT-21135
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cách điện YATO YT-2109
Kìm cắt cách điện YATO YT-2109
Mã hàng : YT-2109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cách điện YATO YT-2109
Kìm cắt cách điện YATO YT-2109
Mã hàng : YT-2109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cách điện YATO YT-2110
Kìm cắt cách điện YATO YT-2110
Mã hàng : YT-2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Mép Mini YATO YT-2081
Kìm Cắt Mép Mini YATO YT-2081
Mã hàng : YT-2081
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Mép 180Mm YATO YT-2067
Kìm Cắt Mép 180Mm YATO YT-2067
Mã hàng : YT-2067
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua 160mm YATO YT-2066
Kìm Cắt  Càng Cua 160mm YATO YT-2066
Mã hàng : YT-2066
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua 8" YATO YT-2064
Kìm Cắt Càng Cua 8
Mã hàng : YT-2064
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua 7" YATO YT-2063
Kìm Cắt Càng Cua 7
Mã hàng : YT-2063
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua 6" YATO YT-2062
Kìm Cắt Càng Cua 6
Mã hàng : YT-2062
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 275Mm YATO YT-2061
Kìm Cắt Càng Cua Dài 275Mm YATO YT-2061
Mã hàng : YT-2061
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 250Mm YATO YT-2060
Kìm Cắt Càng Cua Dài 250Mm YATO YT-2060
Mã hàng : YT-2060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 200mm YATO YT-2058
Kìm Cắt Càng Cua Dài 200mm YATO YT-2058
Mã hàng : YT-2058
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 11" YATO YT-2057
Kìm Cắt Càng Cua Dài 11
Mã hàng : YT-2057
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 10" YATO YT-2056
Kìm Cắt Càng Cua Dài 10
Mã hàng : YT-2056
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 9" YATO YT-2055
Kìm Cắt Càng Cua Dài 9
Mã hàng : YT-2055
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 8" YATO YT-2054
Kìm Cắt Càng Cua Dài 8
Mã hàng : YT-2054
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Dài 8" YATO YT-2052
Kìm Cắt Càng Cua Dài 8
Mã hàng : YT-2052
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Vừa 7" YATO YT-2051
Kìm Cắt Càng Cua Vừa 7
Mã hàng : YT-2051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt Càng Cua Ngắn 6" YATO YT-2050
Kìm Cắt Càng Cua Ngắn 6
Mã hàng : YT-2050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt càng cua 200mm YATO YT-2048
Kìm cắt càng cua 200mm YATO YT-2048
Mã hàng : YT-2048
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt càng cua 180mm YATO YT-2047
Kìm cắt càng cua 180mm YATO YT-2047
Mã hàng : YT-2047
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt càng cua 160mm YATO YT-2046
Kìm cắt càng cua 160mm YATO YT-2046
Mã hàng : YT-2046
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cổ dài 180mm YATO YT-2039
Kìm cắt cổ dài 180mm YATO YT-2039
Mã hàng : YT-2039
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cao cấp màu đỏ đen 180mm YATO YT-2037
Kìm cắt cao cấp màu đỏ đen 180mm YATO YT-2037
Mã hàng : YT-2037
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cao cấp màu đỏ đen 160mm YATO YT-2036
Kìm cắt cao cấp màu đỏ đen 160mm YATO YT-2036
Mã hàng : YT-2036
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 5" YATO YT-1954
Kìm Cắt 5
Mã hàng : YT-1954
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 4" YATO YT-1953
Kìm Cắt 4
Mã hàng : YT-1953
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 7" YATO YT-1952
Kìm Cắt 7
Mã hàng : YT-1952
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 6" YATO YT-1951
Kìm Cắt 6
Mã hàng : YT-1951
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 5" YATO YT-1950
Kìm Cắt 5
Mã hàng : YT-1950
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 7.5" YATO YT-1948
Kìm Cắt 7.5
Mã hàng : YT-1948
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm Cắt 6" YATO YT-1947
Kìm Cắt 6
Mã hàng : YT-1947
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác