Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Lưỡi cắt


Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 20mm YATO YT-22875
Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 20mm YATO YT-22875
Mã hàng : YT-22875
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 16mm YATO YT-22874
Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 16mm YATO YT-22874
Mã hàng : YT-22874
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 12mm YATO YT-22873
Lưỡi cắt kìm cắt thủy lực 12mm YATO YT-22873
Mã hàng : YT-22873
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2235A
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2235A
Mã hàng : YT-2235A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2234A
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2234A
Mã hàng : YT-2234A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2233A
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2233A
Mã hàng : YT-2233A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2232A
Lưỡi cắt ống nhôm YATO YT-2232A
Mã hàng : YT-2232A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt nhựa dùng cho YT-2231 YATO YT-2231A
Lưỡi dao cắt nhựa dùng cho YT-2231 YATO YT-2231A
Mã hàng : YT-2231A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác