Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Mũi khoan bê tông SDS PLUS YATO


Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 10x160mm YATO YT-4170
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 10x160mm YATO YT-4170
Mã hàng : YT-4170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x600mm YATO YT-4169
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x600mm YATO YT-4169
Mã hàng : YT-4169
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x460mm YATO YT-4168
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x460mm YATO YT-4168
Mã hàng : YT-4168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x210mm YATO YT-4167
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x210mm YATO YT-4167
Mã hàng : YT-4167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x160mm YATO YT-4166
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x160mm YATO YT-4166
Mã hàng : YT-4166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x100mm YATO YT-4165
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 8x100mm YATO YT-4165
Mã hàng : YT-4165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 mm YATO YT-4164
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 mm YATO YT-4164
Mã hàng : YT-4164
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 mm YATO YT-4163
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 mm YATO YT-4163
Mã hàng : YT-4163
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 6x110mm YATO YT-4162
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 6x110mm YATO YT-4162
Mã hàng : YT-4162
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 5x110mm YATO YT-4161
Mũi khoan bê tông SDS PLUS S4 5x110mm YATO YT-4161
Mã hàng : YT-4161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác