Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Mũi khoan xây dựng SHANK YATO


Mũi khoan xây dựng SHANK 16X180M YATO YT-4385
Mũi khoan xây dựng SHANK 16X180M YATO YT-4385
Mã hàng : YT-4385
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 14X180M YATO YT-4383
Mũi khoan xây dựng SHANK 14X180M YATO YT-4383
Mã hàng : YT-4383
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 12X200M YATO YT-4380
Mũi khoan xây dựng SHANK 12X200M YATO YT-4380
Mã hàng : YT-4380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 12X150M YATO YT-4379
Mũi khoan xây dựng SHANK 12X150M YATO YT-4379
Mã hàng : YT-4379
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 10x200M YATO YT-4376
Mũi khoan xây dựng SHANK 10x200M YATO YT-4376
Mã hàng : YT-4376
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 10x120M YATO YT-4375
Mũi khoan xây dựng SHANK 10x120M YATO YT-4375
Mã hàng : YT-4375
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 9x120mm YATO YT-4373
Mũi khoan xây dựng SHANK 9x120mm YATO YT-4373
Mã hàng : YT-4373
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 7x100mm YATO YT-4367
Mũi khoan xây dựng SHANK 7x100mm YATO YT-4367
Mã hàng : YT-4367
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 6x150mm YATO YT-4364
Mũi khoan xây dựng SHANK 6x150mm YATO YT-4364
Mã hàng : YT-4364
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựngL SHANK 6x100mm YATO YT-4363
Mũi khoan xây dựngL SHANK 6x100mm YATO YT-4363
Mã hàng : YT-4363
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 5x90mm YATO YT-4362
Mũi khoan xây dựng SHANK 5x90mm YATO YT-4362
Mã hàng : YT-4362
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan xây dựng SHANK 4x70mm YATO YT-4361
Mũi khoan xây dựng SHANK 4x70mm YATO YT-4361
Mã hàng : YT-4361
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác