Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Súng bấm ghim YATO


Súng bắn ghim 4-14mm STAPLES 0,7mm YATO YT-7007
Súng bắn ghim 4-14mm STAPLES 0,7mm YATO YT-7007
Mã hàng : YT-7007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bắn ghim 6-16mm /0,7/ YATO YT-7006
Súng bắn ghim 6-16mm /0,7/ YATO YT-7006
Mã hàng : YT-7006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bấm ghim thùng carton 6-16mm YATO YT-7005
Súng bấm ghim thùng carton 6-16mm YATO YT-7005
Mã hàng : YT-7005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7003
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7003
Mã hàng : YT-7003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bắn ghim bằng tay YATO YT-70021
Súng bắn ghim bằng tay YATO YT-70021
Mã hàng : YT-70021
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bắn ghim bằng tay YATO YT-70020
Súng bắn ghim bằng tay YATO YT-70020
Mã hàng : YT-70020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7001
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7001
Mã hàng : YT-7001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7000
Súng bấm ghim thùng carton 6-14mm YATO YT-7000
Mã hàng : YT-7000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác