Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Súng Siết Bulông


Súng siết bulông 1" dài (Búa liền chốt) 2800Nm YATO YT-0961
Súng siết bulông 1
Mã hàng : YT-0961
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông 1" dài (Búa liền chốt) Yato 2600Nm YT-0960
Súng siết bulông 1
Mã hàng : YT-0960
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông 1" ngắn (Búa liền chốt) Yato 2600Nm YT-0959
Súng siết bulông 1
Mã hàng : YT-0959
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông 3/4’’ 2 búa Yato 1630Nm YT-09571
Súng siết bulông 3/4’’ 2 búa Yato 1630Nm YT-09571
Mã hàng : YT-09571
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông3/4’’ 2 búa Yato YT-0957
Súng siết bulông3/4’’ 2 búa Yato YT-0957
Mã hàng : YT-0957
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông3/4’’ 2 búa Yato 945Nm YATO YT-0956
Súng siết bulông3/4’’ 2 búa Yato 945Nm YATO YT-0956
Mã hàng : YT-0956
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng siết bulông1/2’’ 2 búa Yato 1150Nm YATO YT-09540
Súng siết bulông1/2’’  2 búa Yato 1150Nm YATO YT-09540
Mã hàng : YT-09540
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng Siết Bulông1/2’’ 2 Búa Yato 540Nm YATO YT-0952
Súng Siết Bulông1/2’’  2 Búa Yato 540Nm YATO YT-0952
Mã hàng : YT-0952
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng Siết Bulông1/2’’ 2 Búa Thân Nhôm Yato YT-09511
Súng Siết Bulông1/2’’  2 Búa Thân Nhôm Yato YT-09511
Mã hàng : YT-09511
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng Siết Bulông 2 Búa 1/2", 570Nm YATO YT-09505
Súng Siết Bulông 2 Búa 1/2
Mã hàng : YT-09505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác