Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in" YATO


Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in" ,0-300mm; Accuracy 0.001" YATO YT-72004
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in
Mã hàng : YT-72004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in" 0-200mm; Accuracy 0.001" YATO YT-72003
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in
Mã hàng : YT-72003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in" 0-150mm; Accuracy 0.001" YATO YT-72002
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in
Mã hàng : YT-72002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in" 0-150mm/0,02mm YATO YT-7200
Thước kẹp đo độ dầy bằng inox hệ met&in
Mã hàng : YT-7200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác