Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét


Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 10x150 YATO YT-1539
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 10x150 YATO YT-1539
Mã hàng : YT-1539
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 8x150 YATO YT-1537
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 8x150 YATO YT-1537
Mã hàng : YT-1537
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 6x125 YATO YT-1535
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 6x125 YATO YT-1535
Mã hàng : YT-1535
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 5x100 YATO YT-1534
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 5x100 YATO YT-1534
Mã hàng : YT-1534
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 4x100 YATO YT-1533
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 4x100 YATO YT-1533
Mã hàng : YT-1533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 3x100 YATO YT-1532
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 3x100 YATO YT-1532
Mã hàng : YT-1532
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 2.0x75 YATO YT-1530
Tuốc nơ vít đầu bi hệ mét 2.0x75 YATO YT-1530
Mã hàng : YT-1530
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác