Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Tuýp mũi vít sao 12 cạnh YATO


Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M16 L50mm YATO YT-7738
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7738
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M14 L50mm YATO YT-7737
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7737
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M12 L50mm YATO YT-7736
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7736
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M10 L50mm YATO YT-7735
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7735
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M8 L50mm YATO YT-7734
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7734
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M6 L50mm YATO YT-7733
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7733
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2" M5 L50mm YATO YT-7732
Tuýp mũi vít sao 12 cạnh 1/2
Mã hàng : YT-7732
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác