Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Tuýp mũi vít (-) YATO


Tuýp mũi vít (-) 3/8" 8,5mm L50mm YATO YT-7708
Tuýp mũi vít (-)  3/8
Mã hàng : YT-7708
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít (-) 3/8" 6,5mm L50mm YATO YT-7707
Tuýp mũi vít (-)  3/8
Mã hàng : YT-7707
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít (-) 3/8" 5,5mm L50mm YATO YT-7706
Tuýp mũi vít (-)  3/8
Mã hàng : YT-7706
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít (-) 1/4" 6,5mm L37mm YATO YT-7681
Tuýp mũi vít (-) 1/4
Mã hàng : YT-7681
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít (-) 1/4" 5,5mm L37mm YATO YT-7680
Tuýp mũi vít (-) 1/4
Mã hàng : YT-7680
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuýp mũi vít (-) 1/4" 4mm L37mm YATO YT-7679
Tuýp mũi vít (-) 1/4
Mã hàng : YT-7679
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác