Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Kìm hãng JTC


Kìm bấm chết 10 inch JTC JTC-10WR
Kìm bấm chết 10 inch JTC JTC-10WR
Mã hàng : JTC-10WR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt dây điện JTC MCS-200
Kìm cắt dây điện JTC MCS-200
Mã hàng : MCS-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mỏ quạ 10 inch JTC JTC-342810
Kìm mỏ quạ 10 inch JTC JTC-342810
Mã hàng : JTC-342810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm thông dụng 8 inch JTC CT-175
Kìm thông dụng 8 inch JTC CT-175
Mã hàng : CT-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp JTC JTC-1212
Kìm kẹp JTC JTC-1212
Mã hàng : JTC-1212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm thông dụng 8 inch JTC JTC-34268
Kìm thông dụng 8 inch JTC JTC-34268
Mã hàng : JTC-34268
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm thông dụng 8 inch JTC JTC-34268
Kìm thông dụng 8 inch JTC JTC-34268
Mã hàng : JTC-34268
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt 8 inch JTC JTC-34258
Kìm cắt 8 inch JTC JTC-34258
Mã hàng : JTC-34258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mỏ nhọn - cong 8 inch JTC JTC-34248
Kìm mỏ nhọn - cong  8 inch JTC JTC-34248
Mã hàng : JTC-34248
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mỏ nhọn 8 inch JTC JTC-34238
Kìm mỏ nhọn 8 inch JTC JTC-34238
Mã hàng : JTC-34238
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm mỏ nhọn 6 inch JTC JTC-34236
Kìm mỏ nhọn 6 inch JTC JTC-34236
Mã hàng : JTC-34236
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác