Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Máy Phát Điện Hãng Kubota


Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-8ESX 1 Pha 6kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-8ESX 1 Pha 6kVA
Mã hàng : GS-8ESX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-10ESX 1 Pha 8kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-10ESX 1 Pha 8kVA
Mã hàng : GS-10ESX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS -15ESX 1 Pha 12kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS -15ESX 1 Pha 12kVA
Mã hàng : GS -15ESX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS -18ESK 03 Pha 15 KVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS -18ESK 03 Pha 15 KVA
Mã hàng : GS -18ESK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-18ESX 1 Pha 15kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-18ESX 1 Pha 15kVA
Mã hàng : GS-18ESX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-25ESK 3 Pha 20kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-25ESK 3 Pha 20kVA
Mã hàng : GS-25ESK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-25ESX 1 Pha 20kVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-25ESX 1 Pha 20kVA
Mã hàng : GS-25ESX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-35ESK 3 Pha 30.0 KVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-35ESK 3 Pha 30.0 KVA
Mã hàng : GS-35ESK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-60ESI 3 Pha 50 KVA
Máy Phát Điện Dầu Giảm Âm Kubota GS-60ESI 3 Pha 50 KVA
Mã hàng : GS-60ESI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác