Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng G.A.L và Advanced / USA


Mũi mài hợp kim SG-5M Ø12.7 Pointed Tree Shape SG-5M
Mũi mài hợp kim SG-5M Ø12.7 Pointed Tree Shape SG-5M
Mã hàng : SG-5M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi mài hợp kim SF-6M Ø16 Round Nose Tree SF-6M
Mũi mài hợp kim SF-6M Ø16 Round Nose Tree SF-6M
Mã hàng : SF-6M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng kiểm tra mối hàn CA#81
Dưỡng kiểm tra mối hàn CA#81
Mã hàng : CA#81
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ lệch mép ống Hi-lo CA#1 (269465-5750)
Thước đo độ lệch mép ống Hi-lo CA#1 (269465-5750)
Mã hàng : CA#1 (269465-5750)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ lệch mép ống Hi-lo CA#2 (269465-5750)
Thước đo độ lệch mép ống Hi-lo CA#2 (269465-5750)
Mã hàng : CA#2 (269465-5750)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác