Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Đế gá panme, đế gá đồng hồ so, đế từ gắn đồng hồ so


Đế granite gá đồng hồ so (300x250x80mm) 215-156-10
Đế granite gá đồng hồ so (300x250x80mm)  215-156-10
Mã hàng : 215-156-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế granite gá đồng hồ so(200x250x80mm) 215-153-10
Đế granite gá đồng hồ so(200x250x80mm) 215-153-10
Mã hàng : 215-153-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế granite gá đồng hồ so(150x200x50mm) 215-151-10
Đế granite gá đồng hồ so(150x200x50mm) 215-151-10
Mã hàng : 215-151-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế granite gá đồng hồ so (120x180x50mm ) 215-150-10
Đế granite gá đồng hồ so (120x180x50mm ) 215-150-10
Mã hàng : 215-150-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế gá đồng hồ so 7002-10
Đế gá đồng hồ so 7002-10
Mã hàng : 7002-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so 7033B
Đế từ gá đồng hồ so 7033B
Mã hàng : 7033B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so 7032B
Đế từ gá đồng hồ so 7032B
Mã hàng : 7032B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so 7031B
Đế từ gá đồng hồ so 7031B
Mã hàng : 7031B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ mini nam châm vĩnh cửu 7014
Đế từ mini nam châm vĩnh cửu 7014
Mã hàng : 7014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so khớp dây rút 7012-10
Đế từ gá đồng hồ so khớp dây rút 7012-10
Mã hàng : 7012-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so/điều chỉnh tinh 7011S-10
Đế từ gá đồng hồ so/điều chỉnh tinh  7011S-10
Mã hàng : 7011S-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế từ gá đồng hồ so 7010S-10
Đế từ gá đồng hồ so 7010S-10
Mã hàng : 7010S-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế gá panme loại cố định 156-105-10
Đế gá panme loại cố định 156-105-10
Mã hàng : 156-105-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh 156-101-10
Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh 156-101-10
Mã hàng : 156-101-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác