Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Đồng hồ đo sâu


Thước đo sâu đồng hồ 0-10mmx0.01 đế tròn 7224
Thước đo sâu đồng hồ 0-10mmx0.01 đế tròn 7224
Mã hàng : 7224
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu đồng hồ 0-10mmx0.01 đế tròn 7222
Thước đo sâu đồng hồ 0-10mmx0.01 đế tròn 7222
Mã hàng : 7222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo sâu 0-200mm x 0.01/Đế 100mm 7220
Đồng hồ đo sâu 0-200mm x 0.01/Đế 100mm 7220
Mã hàng : 7220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo sâu 0-210mm x 0.01/Đế 101.6mm 7214
Đồng hồ đo sâu 0-210mm x 0.01/Đế 101.6mm 7214
Mã hàng : 7214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo sâu 0-210mm x 0.01/Đế 63.5mm 7213
Đồng hồ đo sâu 0-210mm x 0.01/Đế 63.5mm 7213
Mã hàng : 7213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo sâu 0-200mm x 0.01 Đế 63.5mm 7211
Đồng hồ đo sâu 0-200mm x 0.01 Đế 63.5mm 7211
Mã hàng : 7211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo sâu 0-10mm x 0.01/ Đế 40mm 7210
Đồng hồ đo sâu 0-10mm x 0.01/ Đế 40mm 7210
Mã hàng : 7210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác