Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Đồng hồ so điện tử


Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.001mm (Lưng phẳng) 543-790B
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.001mm (Lưng phẳng) 543-790B
Mã hàng : 543-790B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001 543-790
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001 543-790
Mã hàng : 543-790
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.5 inch x 0.01(Lưng phẳng) 543-782B
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.5 inch x 0.01(Lưng phẳng) 543-782B
Mã hàng : 543-782B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01 543-782
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01 543-782
Mã hàng : 543-782
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01 543-781
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01 543-781
Mã hàng : 543-781
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 0-60.9mm/0-2.4'' x 0.001mm 543-564E
Đồng hồ so điện tử 0-60.9mm/0-2.4'' x 0.001mm 543-564E
Mã hàng : 543-564E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 0-60.9mm x 0.001mm 543-563E
Đồng hồ so điện tử 0-60.9mm x 0.001mm 543-563E
Mã hàng : 543-563E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 0-30.4mm/0-1.2
Đồng hồ so điện tử 0-30.4mm/0-1.2
Mã hàng : 543-562E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 0-30.4mm x 0.001mm 543-561E
Đồng hồ so điện tử 0-30.4mm x 0.001mm 543-561E
Mã hàng : 543-561E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 25mm/0.001mm 543-552E
Đồng hồ so điện tử 25mm/0.001mm 543-552E
Mã hàng : 543-552E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 50.8mm x 0.01 543-494B
Đồng hồ so điện tử 50.8mm x 0.01 543-494B
Mã hàng : 543-494B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 50.8mm(0-2'')/0.001mm 543-491B
Đồng hồ so điện tử 50.8mm(0-2'')/0.001mm 543-491B
Mã hàng : 543-491B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 50.8mm/0.001mm 543-490B
Đồng hồ so điện tử 50.8mm/0.001mm 543-490B
Mã hàng : 543-490B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 25.4mm/0.01mm 543-474B
Đồng hồ so điện tử 25.4mm/0.01mm 543-474B
Mã hàng : 543-474B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 25mm/1 inch x0.001 543-472B
Đồng hồ so điện tử 25mm/1 inch x0.001 543-472B
Mã hàng : 543-472B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 25mm/1 inch 543-471B
Đồng hồ so điện tử 25mm/1 inch 543-471B
Mã hàng : 543-471B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 25.4mm/0.001mm 543-470B
Đồng hồ so điện tử 25.4mm/0.001mm 543-470B
Mã hàng : 543-470B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.5 inch 543-391B
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.5 inch 543-391B
Mã hàng : 543-391B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001 543-390B
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001 543-390B
Mã hàng : 543-390B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác