Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Đồng hồ so thường


Đồng hồ so cơ khí 0-100mm x 0.01 Chống sốc 3062S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-100mm x 0.01 Chống sốc 3062S-19
Mã hàng : 3062S-19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-80mm x 0.01 Chống sốc 3060S-19
Đồng hồ so 0-80mm x 0.01 Chống sốc 3060S-19
Mã hàng : 3060S-19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-50mm x 0.01Chống sốc 3058S-19
Đồng hồ so 0-50mm x 0.01Chống sốc 3058S-19
Mã hàng : 3058S-19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01 Chống sốc 2052S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01 Chống sốc 2052S-19
Mã hàng : 2052S-19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01 2052S
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01 2052S
Mã hàng : 2052S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01Chống sốc 2050S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01Chống sốc 2050S-19
Mã hàng : 2050S-19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01mm 2050S
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01mm 2050S
Mã hàng : 2050S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ 10mmx0.01mm Lưng phẳng 2046SB
Đồng hồ 10mmx0.01mm Lưng phẳng 2046SB
Mã hàng : 2046SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-10mm x 0.01mm chống nước 2046S-60
Đồng hồ so cơ khí 0-10mm x 0.01mm chống nước 2046S-60
Mã hàng : 2046S-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-10mm x 0.01mm 2046S
Đồng hồ so 0-10mm x 0.01mm 2046S
Mã hàng : 2046S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-5mm x 0.01mm 1044S
Đồng hồ so 0-5mm x 0.01mm 1044S
Mã hàng : 1044S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-3.5mm x 0.01mm 1040S
Đồng hồ so 0-3.5mm x 0.01mm 1040S
Mã hàng : 1040S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so 0-5mm x 0.001mm 2119S-10
Đồng hồ so 0-5mm x 0.001mm 2119S-10
Mã hàng : 2119S-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm 2110S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm 2110S-10
Mã hàng : 2110S-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm 2109S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm 2109S-10
Mã hàng : 2109S-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác