Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Dưỡng do khe hở, dưỡng do ren, dưỡng đo bán kính


Bộ dưỡng đo bán kính 0.5-13mm (26 lá) 186-902
Bộ dưỡng đo bán kính 0.5-13mm (26 lá) 186-902
Mã hàng : 186-902
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 0.4-6mm (18 lá) 186-110
Bộ dưỡng đo bán kính 0.4-6mm (18 lá) 186-110
Mã hàng : 186-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 15.5-25mm (30 lá) 186-107
Bộ dưỡng đo bán kính 15.5-25mm (30 lá) 186-107
Mã hàng : 186-107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 7.5-15mm (32 lá) 186-106
Bộ dưỡng đo bán kính 7.5-15mm (32 lá) 186-106
Mã hàng : 186-106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo bán kính 1-7mm (34 lá) 186-105
Bộ dưỡng đo bán kính 1-7mm (34 lá) 186-105
Mã hàng : 186-105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 2 hệ 0.4-7mm/4-42TPI (51 lá) 188-151
Bộ dưỡng đo ren 2 hệ 0.4-7mm/4-42TPI (51 lá) 188-151
Mã hàng : 188-151
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 0.35-6mm (22 lá) 188-130
Bộ dưỡng đo ren 0.35-6mm (22 lá) 188-130
Mã hàng : 188-130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 0.4-7mm (21 lá) 188-122
Bộ dưỡng đo ren 0.4-7mm (21 lá) 188-122
Mã hàng : 188-122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 0.4-7mm (18 lá) 188-121
Bộ dưỡng đo ren 0.4-7mm (18 lá) 188-121
Mã hàng : 188-121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 4-42TPI (30 lá) 188-111
Bộ dưỡng đo ren 4-42TPI (30 lá) 188-111
Mã hàng : 188-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 4-60TPI (28 lá) (Whitworth) 188-102
Bộ dưỡng đo ren 4-60TPI (28 lá) (Whitworth) 188-102
Mã hàng : 188-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dưỡng đo ren 4-42TPI (30 lá) (Whitworth) 188-101
Bộ dưỡng đo ren 4-42TPI (30 lá) (Whitworth) 188-101
Mã hàng : 188-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/110mm 184-313S
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/110mm 184-313S
Mã hàng : 184-313S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0,05 - 0,8 mm/10 lá/150mm 184-308S
Dưỡng đo độ dày 0,05 - 0,8 mm/10 lá/150mm 184-308S
Mã hàng : 184-308S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.03-0.5mm/13lá/110mm 184-307S
Dưỡng đo độ dày 0.03-0.5mm/13lá/110mm 184-307S
Mã hàng : 184-307S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0,05 - 0,8 mm/10 lá/110mm 184-306S
Dưỡng đo độ dày 0,05 - 0,8 mm/10 lá/110mm 184-306S
Mã hàng : 184-306S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/13 lá/110mm 184-305S
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/13 lá/110mm 184-305S
Mã hàng : 184-305S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/ 20 lá/150mm 184-304S
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/ 20 lá/150mm  184-304S
Mã hàng : 184-304S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/150mm 184-303S
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/150mm 184-303S
Mã hàng : 184-303S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.03-0.5mm/13 lá/150mm 184-302S
Dưỡng đo độ dày 0.03-0.5mm/13 lá/150mm 184-302S
Mã hàng : 184-302S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/13 lá/150mm 184-301S
Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/13 lá/150mm 184-301S
Mã hàng : 184-301S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác