Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme chuyên dụng các loại


Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-0.8''/0-20mm x0.01 342-371-30
Mã hàng : 342-371-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Panme điện tử đo chiều cao mép gấp 0-20mm x0.01 342-271-30
Mã hàng : 342-271-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Panme cơ đo chiều cao mép gấp 0-25mmx0.01 112-401
Mã hàng : 112-401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001mm 422-260-30
Mã hàng : 422-260-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Panme điện tử đo rãnh 75-100mm x 0.001 kiểu A 422-233-30
Mã hàng : 422-233-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Panme điện tử đo rãnh 50-75mm x 0.001 kiểu A 422-232-30
Mã hàng : 422-232-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Panme điện tử đo rãnh 25-50mm x 0.001 kiểu A 422-231-30
Mã hàng : 422-231-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Panme điện tử đo rãnh 0-25mm x 0.001 kiểu A 422-230-30
Mã hàng : 422-230-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu C 122-161
Mã hàng : 122-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu D 122-141
Mã hàng : 122-141
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu B 122-111
Mã hàng : 122-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Panme cơ đo rãnh 25-50mm x 0.01 Kiểu A 122-102
Mã hàng : 122-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Panme cơ đo rãnh 0-25mm x 0.01 kiểu A 122-101
Mã hàng : 122-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Panme điện tử đầu nhọn 25-50mm x 0.001 342-262-30
Mã hàng : 342-262-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-261-30
Mã hàng : 342-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Panme điện tử đầu nhọn 0-25mm x 0.001 342-251-30
Mã hàng : 342-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 30°) 112-201
Mã hàng : 112-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm x0.01 (loại 15°) 112-153
Mã hàng : 112-153
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Panme điện tử đầu nhỏ 0-1
Mã hàng : 331-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm 331-261-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001mm  331-261-30
Mã hàng : 331-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 331-251-30
Panme điện tử đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A  331-251-30
Mã hàng : 331-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu B 111-215
Mã hàng : 111-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Panme cơ khí đầu nhỏ 0-25mm x 0.001 Kiểu A 111-115
Mã hàng : 111-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-261-30
Mã hàng : 395-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Kiểu B (1 đầu trụ) 115-308
Mã hàng : 115-308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ khí đo ống 0-25mm (1 đầu trụ) 115-302
Panme cơ khí đo ống 0-25mm (1 đầu trụ) 115-302
Mã hàng : 115-302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-1
Panme điện tử đo ống 0-1
Mã hàng : 395-371-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (2 đầu) 395-271-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (2 đầu) 395-271-30
Mã hàng : 395-271-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều dày ống 25-50mm (2 đầu) 115-216
Panme cơ đo chiều dày ống 25-50mm (2 đầu) 115-216
Mã hàng : 115-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo chiều dày ống 0-25mm (2 đầu cầu) 115-215
Panme cơ đo chiều dày ống 0-25mm (2 đầu cầu) 115-215
Mã hàng : 115-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 25-50mm x 0.001 (1 đầu) 395-252-30
Panme điện tử đo ống 25-50mm x 0.001 (1 đầu) 395-252-30
Mã hàng : 395-252-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-251-30
Panme điện tử đo ống 0-25mm x 0.001 (1 đầu) 395-251-30
Mã hàng : 395-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo ống 25-50mm (1 đầu cầu) 115-116
Panme cơ đo ống 25-50mm (1 đầu cầu) 115-116
Mã hàng : 115-116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo ống 0-25mm (1 đầu cầu) 115-115
Panme cơ đo ống 0-25mm (1 đầu cầu) 115-115
Mã hàng : 115-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm/1
Panme đo tấm điện tử 0-25mm/1
Mã hàng : 389-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (S-F) 389-261-30
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (S-F) 389-261-30
Mã hàng : 389-261-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (F-F) 389-251-30
Panme đo tấm điện tử 0-25mm x 0.001 (F-F) 389-251-30
Mã hàng : 389-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đầu nhọn (15°) 0-25mm x 0.001 324-251-30
Panme điện tử đầu nhọn (15°) 0-25mm x 0.001 324-251-30
Mã hàng : 324-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo đường kính vòng chia 0-25mm x 0.01 124-173
Panme đo đường kính vòng chia 0-25mm x 0.01 124-173
Mã hàng : 124-173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo răng không xoay 25-50mm x 0.001mm 369-251-30
Panme điện tử đo răng không xoay 25-50mm x 0.001mm  369-251-30
Mã hàng : 369-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo răng không xoay 0-25mm x 0.001mm 369-250-30
Panme điện tử đo răng không xoay 0-25mm x 0.001mm 369-250-30
Mã hàng : 369-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo răng trục không xoay 25-50 mm x 0.01mm 169-202
Panme đo răng trục không xoay 25-50 mm x 0.01mm 169-202
Mã hàng : 169-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo răng trục không xoay 0-25mm x 0.01 169-201
Panme đo răng trục không xoay 0-25mm x 0.01 169-201
Mã hàng : 169-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo bước răng 0-25mm x 0.001 323-250-30
Panme điện tử đo bước răng 0-25mm x 0.001 323-250-30
Mã hàng : 323-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 75-100mm x 0.01 123-104
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 75-100mm x 0.01  123-104
Mã hàng : 123-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 50-75mm x 0.01 123-103
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 50-75mm x 0.01 123-103
Mã hàng : 123-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 25-50mm x 0.01 123-102
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 25-50mm x 0.01 123-102
Mã hàng : 123-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 0-25mmx 0.01 123-101
Panme cơ đầu đĩa đo bước răng 0-25mmx 0.01 123-101
Mã hàng : 123-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu đo ren Whitworth 55º 126-810
Bộ đầu đo ren Whitworth 55º 126-810
Mã hàng : 126-810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu đo ren hệ mm/inch 60º 126-800
Bộ đầu đo ren hệ mm/inch 60º 126-800
Mã hàng : 126-800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ren 0-25mm x 0.001mm (không đầu đo) 326-251-30
Panme điện tử đo ren 0-25mm x 0.001mm (không đầu đo) 326-251-30
Mã hàng : 326-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ren 0-25mmx0.01 (không đầu đo) 126-125
Panme đo ren 0-25mmx0.01 (không đầu đo) 126-125
Mã hàng : 126-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài không xoay 25-50mm x 0.001 406-251-30
Panme điện tử đo ngoài không xoay 25-50mm x 0.001 406-251-30
Mã hàng : 406-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài không xoay 0-25mm x 0.001 406-250-30
Panme điện tử đo ngoài không xoay 0-25mm x 0.001 406-250-30
Mã hàng : 406-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon 0-13mm x 0.01 147-202
Panme đo mép lon 0-13mm x 0.01 147-202
Mã hàng : 147-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon nhôm 0-13mm x 0.01 147-105
Panme đo mép lon nhôm 0-13mm x 0.01 147-105
Mã hàng : 147-105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo mép lon sắt 0-13mm x 0.01 147-103
Panme đo mép lon sắt 0-13mm x 0.01 147-103
Mã hàng : 147-103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác